شاخه ها

خبرنامه

حمام التراسونیک P70H از الما آلمان بزرگنمایی

حمام التراسونیک P70H از الما آلمان

حمام التراسونیک P70H از الما آلمان

جزییات بیشتر

حمام التراسونیک 7 لیتری دارای دو فرکانس 37 و 80 کیلو هرتز