شاخه ها

خبرنامه

One L ویسکومتر بزرگنمایی

One L ویسکومتر

ویسکومتر مدل one L از fungilab اسپانیا

جزییات بیشتر

ویسکومتر One L دارای 4 اسپیندل 20-2 million C.p 0.3 to 100 RPM Viscosity reading: C.p &C.st 10 language option