شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر ADV L بزرگنمایی

ویسکومتر ADV L

ویسکومتر ADV L از کمپانی Fungilab

جزییات بیشتر

ویسکومترADV L دارای پراب دمایی دارای 4 اسپیندل- صفحه کلید لمسی Shear rate& stress with Coaxial S.p Density 18 selectable speed 10 working memories Usb & Datalogger software 20-2 million C.p 0.3 to 100 RPM Viscosity reading: C.p &C.st 10 language option AUTO-Test,Sound,Alarm