شاخه ها

خبرنامه

ويسكومتر مدل ALPHA L بزرگنمایی

ويسكومتر مدل ALPHA L

ويسكومتر مدل ALPHA Lاز Fungilab اسپانیا

جزییات بیشتر

ويسكومتر مدل ALPHA L جدید با قابلیت نشان دادن رنج اسپیندل 1 to 2 million c.p دارای 4 اسپیندل/ ده زبان