شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ B-190TB بزرگنمایی

میکروسکوپ B-190TB

میکروسکوپ به همراه تبلت با بزرگنمایی هزار برابر

جزییات بیشتر

Wide Field: 10x/18mm Objectives:4x, 10x, 40x, 100x(oil)