شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ B-290TB اپتیکا بزرگنمایی

میکروسکوپ B-290TB اپتیکا

میکروسکوپ به همراه تبلت با بزرگنمایی هزار برابر

جزییات بیشتر

Wide Field: 10x/18mm Objectives:4x, 10x, 40x, 100x(oil) E-PLAN Illuminator: X-LED,