شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ مدل B-383POL اپتیکا بزرگنمایی

میکروسکوپ مدل B-383POL اپتیکا

میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان

جزییات بیشتر

Wide Field: 10x/20mm, one eyepiece with cross hair Objectives:4x, 10x, 40x, 60x IOS PLAN POL Illuminator: X-LED3, with manual brightness control