شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ مدل B-383MET اپتیکا بزرگنمایی

میکروسکوپ مدل B-383MET اپتیکا

میکروسکوپ سه چشمی متالوژی

جزییات بیشتر

Wide Field: 10x/20mm Objectives:4x, 10x, 20x, 50x PLAN IOS MET Illumination: Transmitted light: X-LED3, with manual brightness control