شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ مدل B-383PHI اپتیکا بزرگنمایی

میکروسکوپ مدل B-383PHI اپتیکا

میکروسکوپ سه چشمی فاز کنتراست Wide Field 10X/20 mm

جزییات بیشتر

Objectives:IOS PLAN 10xPh, 20xPh, 40xPh, 100xPh (oil) Condenser:Phase condenser (10x/20x, 40x, 100x) with darkfield (dry) and brightfield Illuminator:X-LED3, with manual brightness control