شاخه ها

خبرنامه

ویسکومترکربس مدل B-ONE TOUCH از LAMY فرانسه بزرگنمایی

ویسکومترکربس مدل B-ONE TOUCH از LAMY فرانسه

KU1-10 دارای اسپیندل VISCOSITY RANGE : 20-5000 mPa•s (40-140 KU) به همراه میله و پایه