شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر مدل smart L از fungilab اسپانیا بزرگنمایی

ویسکومتر مدل smart L از fungilab اسپانیا

داراي نمايشگر حرفه ای،پراب دمایی، 4 اسپیندل

جزییات بیشتر

1 to 2 miliion c.p Speed: 0.3 to 100 rpm قابلیت نصب تمام آپشنال های بروکفیلد دارای usb جهت انتقال دیتا دارای shear rate/stress