شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر مدل expert R از fungilab بزرگنمایی

ویسکومتر مدل expert R از fungilab

داراي نمايشگر با آخرین تکنولوژی 100 to 40 miliion c.p

جزییات بیشتر

100 to 40 miliion c.p Speed: 54 selectable 0.01 to 200 داراي 6 اسپندل/ دارای داراي پراب دمايي ، تمام دیجیتال دارای usb جهت انتقال دیتا دارای shear rate/stress قابلیت نصب تمام آپشنال های بروکفیلد