شاخه ها

خبرنامه

A&D ترازو و ویسکومتر بزرگنمایی

A&D ترازو و ویسکومتر

ترازوهای حساس آزمایشگاهی و ویسکوزیمتر ارتعاشی

جزییات بیشتر

این کمپانی دارای ترازوهای حساس میباشد و همچنین ویسکوزیمتر ارتعاشی و رئومتر یکی از محصولات این کمپانی میباشد HL 200, HL 400, EK 300I, EK 600 i, EK 12KI, EK 410I, EK 200I, EK 120I, Ek 1200i, EK 2000 i, EK 3000i, EK 4100i, EK 6100i, EK 6000i, Ew 150 i,ew 1500i, EW 12ki, FX 300i, FX 3000i, GF 300, GF 3000, GF 600, GF 400,HR 200, GR 201, GR 202, HR 250 AZ, MA 50 , RV 10000, SV viscometer

محصولات جدید

» No new products at this time

تماس با ما

Our hotline is available 24/7

تلفن+989122308194 +982177132237-8

Contact our hotline