شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ آزمایشگاهی cx23 olympus بزرگنمایی

میکروسکوپ آزمایشگاهی cx23 olympus

هد: دو چشمی بزرگنمایی: 40 تا 1000 برابر لنز چشمی:10x لنز شیئی (Plan Achromat): 4x, 10x, 40x, 100x Oil منبع نور: LED