شاخه ها

خبرنامه

IKA کمپانی بزرگنمایی

IKA کمپانی

محصولات این کمپانی شامل هات پلیت مگنت، همزن مکانیکی، سانتریفیوژ، هیتر بلاک، آسیاب ،هموژنایزر،روتاری اواپراتور، کالریمتر و راکترهای آزمایشگاهی میباشد.،

جزییات بیشتر

RH basic 2, RCT basic, RET control, C mag Hs 7, Eurostar 20 digital, Rw 20 digital, RW 47, Eurostar 20 digtal, MS3 basic, Ks 3000i, ks 4000i, vortex, ks 130, ks 260, ks 260 control, vortex 4 digital,