شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر مدلB-ONE TOUCH L از LAMY فرانسه بزرگنمایی

ویسکومتر مدلB-ONE TOUCH L از LAMY فرانسه

ویسکومتر چرخشی ACCURACY : +/- 1 % REPEATABILITY: +/- 0,2 % VISCOSITY RANGE : 15 - 6,000,000 mPa•s دارای 4 اسپیندل