شاخه ها

خبرنامه

PH متر رومیزی inolab 7110  Set 2 بزرگنمایی

PH متر رومیزی inolab 7110 Set 2

PH:-2.0 … 20.0 ±0.1 pH -2.00 … 20.00 ±0.01 pH -2.000 … 19.999 ±0.005 Ph

جزییات بیشتر

MV: ±1200.0 mV ±0.3 mV ±(2000 ±1) mV Tempreture:-5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C