شاخه ها

خبرنامه

پمپ های خلاء روتاری پلاتینیوم کمپانی JB آمریکا بزرگنمایی

پمپ های خلاء روتاری پلاتینیوم کمپانی JB آمریکا

DV – 42N DV – 85N – 250 DV – 142N – 250 DV – 200N – 250 DV – 285N – 250

جزییات بیشتر

پمپ خلاء روغنی DV – 42N – 250 ، دو مرحله ای با حجم تخلیه 42 لیتر در دقیقه پمپ خلاء روغنی DV – 85N – 250 ، دو مرحله ای با حجم تخلیه 85 لیتر در دقیقه پمپ خلاء روغنی DV – 142N – 250 ، دو مرحله ای با حجم تخلیه 142 لیتر در دقیقه پمپ خلاء روغنی DV – 200N – 250 ، دو مرحله ای با حجم تخلیه 200 لیتر در دقیقه پمپ خلاء روغنی DV – 285N – 250 ، دو مرحله ای با حجم تخلیه 285 لیتر در دقیقه