شاخه ها

خبرنامه

فروش انواع پیپتور و سمپلر در حجم های مختلف DLAB آمریکا بزرگنمایی

فروش انواع پیپتور و سمپلر در حجم های مختلف DLAB آمریکا

سمپلر های 8 کاناله و 12 کاناله قابل اتوکلاو و غیر قابل اتوکلاو در حجم های 50-300 پیپتور دیجیتالdpette در حجم های 0.5-10 , 5-50 ,30-300 , 100-1000 انواع TOP PETTE در حجم های 100- 10 , 200-20 , 1000-100 ,5000-1000 انواع پیپتور های تفنگی آنالوگ و دیجیتال LEVO ME , LEVO PLUS پیپتور های LEVO PEPTTE CONTROLLER-BLUE انواع میکروپیپت در حجم های 50-5 , 100-10 , 200-