شاخه ها

خبرنامه

فروش ترمومیکسر مدل HCM1000-PRO کمپانی DLAB بزرگنمایی

فروش ترمومیکسر مدل HCM1000-PRO کمپانی DLAB

Heating: room temp. - 100°C Cooling: room temp. - below room temp. 15°C Temperature setting range:0.1-100℃ Temperature control accuracy:± 0.5°C