شاخه ها

خبرنامه

کلایمت چمبر رطوبتی FFC-350H کمپانی FALC ایتالیا بزرگنمایی

کلایمت چمبر رطوبتی FFC-350H کمپانی FALC ایتالیا

فروش انواع کلایمت چمبرهای داروسازی, کمپانی FALC ایتالیا

جزییات بیشتر

Temperature range without humidity:+4°C to +60°C (optionally from -10/-20/-30°C to +60°C without humidity control) Accuracy of display without humidity:+/-0.1 °C Homogeneity of temperature without humidity:+/-1.5 °C Stability of temperature without humidity:+/-0.75 °C Humidity control:20% to 90% RH Temperature Range with humidity:+19°C to +40°C