شاخه ها

خبرنامه

LAUDA ECO RE 415 G حمام سیرکوله بزرگنمایی

LAUDA ECO RE 415 G حمام سیرکوله

Cooling thermostat

جزییات بیشتر

Working temperature range -15 °C ... 200 °C Temperature control ± 0.02 °C Heater power 2.6 kW Cooling capacity at 20 °C 0.180 kW Pump pressure max. 0.55 bar Pump flow max. 22 L/min Bath volume 4.0 L Size of bath (W x D x H) 130 x 105 x 160 mm Overall Dimensions (W x D x H) 180 x 350 x 546 mm Standard Accessories 1 closing plug 1 bath cover