شاخه ها

خبرنامه

براقیت سنج سه زاویه ای 514 بزرگنمایی

براقیت سنج سه زاویه ای 514

Multifunctional gloss meter (new)
BGD 514 /3----Tri-Glossmeter(20°/60°/85°)

جزییات بیشتر

BGD 514 /1---- Multifunction Glossmeter(60°)
کمپانی biuged