شاخه ها

خبرنامه

منیفولد سه شاخه استیل سارتریوس آلمان بزرگنمایی

منیفولد سه شاخه استیل سارتریوس آلمان

منیفولدهای سنتی چند شاخه ای و دارنده فیلترهای فردی برای شمارش میکروبها

جزییات بیشتر

Number of Filter Holders:3 Max. operating pressure:2 bar Diameter:47 / 50 mm Usage:Reusable High-grade stainless steel: B.S. 304S31|AISI 304