شاخه ها

خبرنامه

دستگاه GELSMART کمپانی DLAB بزرگنمایی

دستگاه GELSMART کمپانی DLAB

دستگاه ژل اسمارت و ترانسلومیناتور مخصوص عکس برداری از ژل

جزییات بیشتر

Light Source:470nm epi blue light Viewing Area: 10 x 10cm Compatible Bye: DNA: ECO Safe, SYBR Safe, GelGreen Protein:Lightning Red, Silver/ Coomassie blue,SYPRO Ruby Light Source (L x W x H): 216 x 168 x 54 mm Light Source Cover (L x W x H): 211 x 161 x 108 mm Total Size (L x W x H): 216 x 168 x 128 mm