شاخه ها

خبرنامه

ترمومیکسرهای کمپانی DLAB آمریکا بزرگنمایی

ترمومیکسرهای کمپانی DLAB آمریکا

HCM100PRO HM-100PRO HC110-Pro

جزییات بیشتر

ترمومیکسر HCM100PRO HCM-100PRO 24 شاخه حجم 1.5 ML Heating: room temp. - 100°C Cooling: room temp. - below room temp. 15°C دقت دمایی 0.1 200-1500rpm ترمومیکسر HM-100PRO Heating& mixing 24 شاخه حجم 1.5 ML Heating: room temp. - 100 °C دقت دمایی ± 0.5°C 200-1500rpm HC110-Pro COOLING & Heating Heating & cooling 24 شاخه حجم 1.5 ML Heating: room temp. - 110°C Cooling: room temp. - below room temp. 25°C دقت دمایی ± 0.5°C HB120-S MINI HCL 100 MINI HC 100 HB150-S2 HB-150 S1 HB105-S2 HB105-S1MINIH100