شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر DV2T از بروکفیلد امریکا بزرگنمایی

ویسکومتر DV2T از بروکفیلد امریکا

ویسکومتر DV2T از بروکفیلد امریکا

جزییات بیشتر

این دستگاه ویسکومتر روتاری بوده و دارای 4 یا 6 اسپیندل میباشد