شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر DR 6000 از کمپانی HACH امریکا بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر DR 6000 از کمپانی HACH امریکا

اسپکتروفوتومتر DR 6000 یک پرتویی که بیشتر در آزمایشات آب و فاضلاب و همچنین پساب به کار گرفته میشود

محصولات جدید

» No new products at this time

تماس با ما

Our hotline is available 24/7

تلفن+989122308194 +982177132237-8

Contact our hotline