شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر 4802 دوپرتویی از کمپانی UNICO بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر 4802 دوپرتویی از کمپانی UNICO

اسپکتروفوتومتر دو پرتویی با قابلیت سرعت اسکن سریع و دقت بالا
دارای طول موج از 190 تا 1100
نانومتر