شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر 7315 و 7310 از کمپانی Jenway انگلستان بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر 7315 و 7310 از کمپانی Jenway انگلستان

198 to 1000
328 to 1000
دارای پهنای باند 5 نانومتر

جزییات بیشتر

این دستگاه دارای آپشن های زیر میباشد
Sipper pump for 73 series
Peltier for 73 Series
Combined Sipper/Peltier for 73 series
Automatic 8 position cuvette holder for 73 series
Micro-cuvette holder with reduced aperture