شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر DR 3900 یو وی بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر DR 3900 یو وی

این دستگاه تک پرتویی و مناسب برای آزمایشات آب میباشد
DR3900 UV/VIS

محصولات جدید

» No new products at this time

تماس با ما

Our hotline is available 24/7

تلفن+989122308194 +982177132237-8

Contact our hotline