شاخه ها

خبرنامه

ترازو یک دهم تا 10 کیلو گرم با کفه 30*40 بزرگنمایی

ترازو یک دهم تا 10 کیلو گرم با کفه 30*40

این ترازو یکدهم بوده و در اوزان 8 تا 12 کیلو با کفه های متفاوت موجود میباشد.