شاخه ها

خبرنامه

 MS7-H550-S LED Digital 7x7 Hotplate Stirrer هیتر استیرر بزرگنمایی

MS7-H550-S LED Digital 7x7 Hotplate Stirrer هیتر استیرر

Ceramic-Glass Hotplate
Ambient - 550°C
100-1500rpm
LED display
PT-1000 sensor option
2 year warranty

جزییات بیشتر

Dragon MS7-H550-S LED Digital 7x7 Hotplate Stirrer