شاخه ها

خبرنامه

Sigma-Aldrich,  Merck, FluKa, Aopharm,..... بزرگنمایی

Sigma-Aldrich, Merck, FluKa, Aopharm,.....

بازرگانی کیمیا تجهیز طایی وارد کننده موارد شیمیایی از کمپانی های معتیر دنیا

جزییات بیشتر

عرضه مواد شیمیایی از کمپانی های معتبر BDH,SIGMA, MERCK, ALDERICH, FLUKA انواع محیطهای کشت روتین و تخصصی بیولوژی و سلولی از کمپانی های معتبر انواع مواد شیمیایی و دارویی