شاخه ها

خبرنامه

حمام التراسونیک S30H از کمپانی Elma  آلمان بزرگنمایی

حمام التراسونیک S30H از کمپانی Elma آلمان

Elmasonic S 30/(H) Ultrasonic frequency: 37 kHz Tank capacity: 2,75 l Tank internal dimensions (W/D/H): 240x137x100 mm