شاخه ها

خبرنامه

حمام التراسونیک S60H از کمپانی Elma آلمان بزرگنمایی

حمام التراسونیک S60H از کمپانی Elma آلمان

Elmasonic S 60/(H) Ultrasonic frequency: 37 kHz Tank capacity: 5,75 l Tank internal dimensions (W/D/H): 300x151x150 mm