شاخه ها

خبرنامه

حمام التراسونیک S70H از کمپانی   Elma آلمان بزرگنمایی

حمام التراسونیک S70H از کمپانی Elma آلمان

Elmasonic S 70/(H) Ultrasonic frequency: 37 kHz Tank capacity: 6,9 l Tank internal dimensions (W/D/H): 505x137x100 mm