شاخه ها

خبرنامه

ویسکومتر BF 35 از کمپانی بروکفیلد آمریکا بزرگنمایی

ویسکومتر BF 35 از کمپانی بروکفیلد آمریکا

این ویسکومتر برای اندازه گیری ویسکوزیته سیال یا روغن حفاری و برشهای نفتی در فشار اتمسفریک کاربرد دارد.
BF35 Viscometer The Brookfield BF35 Viscometer measures viscosity of oil drilling and fracturing fluids at atmospheric pressure in both field and laboratory settings.