شاخه ها

خبرنامه

Elmasonic

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
Elmasonic

محصول این کمپانی حمام های التراسونیک در حجم های مختلف و در سه سری میباشد P,S,E

بیشتر

زیرشاخه‌ها

  • Elmasonic E Ultrasonic cleaning units

    این سری از محصولات کمپانی الما سونیک شامل مدلهای E15H, E30H,E60H,E70H,E100H,E120H,E180H,E300H میباشد.

  • Elmasonic S Ultrasonic cleaning units

    این سری از محصولات کمپانی الما شامل S10H, S15H, S30H, S40H,S60H,S70H, S80H, S100H,S120H,S180H, S300H, S450,S900H میباشد و دارای دیگس و الترا فرکانس و دریچه تخلیه میباشد.

  • Elmasonic P Ultrasonic cleaning units

    این سری از محصولات کمپانی دارای مدلهای P30H, P 60H, P70H,P120H,P180H,P300H میباشد و دارای دو فرکانس و همچنین امکان دیگس و تغییر توان میباشد