شاخه ها

خبرنامه

ADAM Blances ترازو آزمایشگاهی

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
ADAM Blances ترازو آزمایشگاهی

این کمپانی دارای دقیق ترین ترازوها از نوع آزمایشگاهی و صنعتی میباشد ترازو 0.1، ترازو 0.01، ترازو 0.001، ترازو...

بیشتر

زیرشاخه‌ها

 • PW Analytical Balances

  این سری از محصولات آدام شامل ترازوی حساس و اتوکالیبره بوده که از دقت و حساسیت بالایی برخوردار میباشند و دارای چهار مدل زیر میباشد PW124, PW184, PW 214, PW254

 • Precision Balances

  این سری از محصولات آدام شامل ترازوهایی با دقت 0.1 تا 0.001 با وزن های متفاوت میباشد وشامل چهار دسته PGW, PGW M, PGL, PORTABLE BALANCE میباشد.

 • Bench and Floor Scales

  این سری شامل ترازوها بادقت متوسط و کفه بزرگ و وزن بالا میباشد و شامل دسته های زیر میباشد PGL Precision Balances, Warrior Wash-Down Scales, LBK Weighing Scales, CBK Bench Check Weighing Scales, CBK M Bench Check Weighing Scales, CPWplus Weighing Scales, CPWplus M Weighing Scales, CPWplus L Floor Scales, GBK Bench Check Weighing Scales, GBK M Bench Check Weighing Scales, ABK Bench Weighing Scale, GFK Floor Check Weighing Scales, GFK-M Floor Check Weighing Scales, GBC Bench Counting Scale, AFK Floor Weighing Scale, CBC Bench Counting Scales, CBC M Bench Counting Scales, WBW Wash Down Scales, GFC Floor Counting Scale, CBD Bench Counting Scales, CPWPlus L Veterinarian Scale,

 • PMB Moisture Analyser

  ترازوی رطوبت سنج درای دو وزن با دقت های زیر میباشد لازم به ذکر است سیستم گرمایی این ترازو از طریق لامپ هالوژن میباشد. PMB 53, 0.001/0.01% , 50 GR PMB 202, 0.01/0.05%, 200 GR