شاخه ها

خبرنامه

DV-E

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
DV-E

این ویسکومتر به صورت نیمه دیجیتال بوده و برای مقادیر ویسکوزیته یک تا دو میلیون سانتی پوآز و یا در سری آر آن برای...

بیشتر

محصولات جدید

» No new products at this time

تماس با ما

Our hotline is available 24/7

تلفن+989122308194 +982177132237-8

Contact our hotline