شاخه ها

خبرنامه

KU2

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
KU2

این ویسکومتر بر اساس واحد کربس میباشد و معمولا برای رنگ و رزین مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشتر