شاخه ها

خبرنامه

KU2 KREBS VISCOMETER

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
KU2 KREBS VISCOMETER

این ویسکومتر بر اساس واحد کربس میباشد و معمولا برای رنگ و رزین مورد استفاده قرار میگیرد The KU-2 Viscometer...

بیشتر