مشخصات کالا

میکروسکوپ فلورسنت چهار فیلتره im3fl4 با دوربین cool مخصوص فلورسنت pro cool

https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/wp-content/uploads/2017/05/IM_benefits_01.jpg

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

im3fl4 از اپتیکا ایتالیا با دوربین با منبع نور سرد

Observation mode: Brightfield, HBO fluorescence.
Epi-illumination and filter: HBO 100 W high pressure mercury lamp. 4-position filter holder; blue & green included.
Head: Trinocular (2-position 100/0, 0/100), 45° inclined.
Interpupillary distance: Adjustable between 50 and 75 mm.
Dioptric adjustment: On the left eyepiece tube.
Eyepieces: WF10x/22 mm, high eye-point and with rubber cups.
Nosepiece: Quintuple revolving nosepiece, rotation on ball bearings.
Objectives:
IOS LWD U-PLAN F 10x/0.30
IOS LWD U-PLAN F 20x/0.45
IOS LWD U-PLAN F 40x/0.65
All with anti-fungus treatment.
Specimen stage: Fixed stage, 250×160 mm, with glass and metal stage inserts.
Focusing: Coaxial coarse (adjustable tension) and fine focusing mechanism with limit stop to prevent the contact between objective and specimen.
Condenser: LWD pre-centered condenser, N.A. 0.30, W.D. 72 mm. Removable to extend the working distance up to 150 mm.
Transmitted illumination: X-LED8 with white 8 W LED (6,300K) with brightness control. With aperture diaphragm. Multi-plug 100-240Vac/6Vdc external power supply.

Standard filtersets

Name: B (Blue)
Excitation filter (nm): 460–490
Dichroic mirror cut-off (nm): 500
Emission filter (nm): 520LP
Name: G (Green)
Excitation filter (nm): 480–550
Dichroic mirror cut-off (nm): 570
Emission filter (nm): 590LP

Additional filterset (optional)

Name: V (Violet)
Excitation filter (nm): 
390-420
Dichroic mirror cut-off (nm): 
440
Emission filter (nm): 
455LP
Name: 
UV
Excitation filter (nm): 
325-375
Dichroic mirror cut-off (nm): 
410
Emission filter (nm): 
435LP