مشخصات کالا

اسپکتروفتومتر ویزیبل VIS 1100کمپانی UNICO

اسپکتروفتومتر تک پرتویی ویزیبل VIS 2000  جهت اندازه گیری جذب سیالات در ناحیه VIS

Single Beam

335-1000 nm

Accuracy:  ±2 nm

Repeatability: ±1 nm

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

اسپکتروفتومتر تک پرتویی ویزیبل VIS 2000 کمپانی UNICO