مشخصات کالا

اسپکتروفتومتر ویزیبل VIS 2000 کمپانی UNICO

اسپکتروفتومتر ویزیبل VIS 2000 جهت اندازه گیری جذب سیالات در ناحیه VIS

Wavelength Range: 325nm – 1000nm

Bandwidth: 5nm

Optical System: Single beam, grating system 1200 lines/mm

Wavelength Accuracy: ±2.0nm

Wavelength Repeatability: ±1.0nm

Wavelength Repeatability: 1nm

 

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

اسپکتروفتومتر ویزیبل VIS 2000 کمپانی UNICO