مشخصات کالا

اسپکتروفتومتر یووی ویزیبل UV-VIS 2350 کمپانی UNICO

اسپکتروفتومتر تک پرتویی یووی ویزیبل UV-VIS 2350جهت اندازه گیری جذب سیالات در ناحیه UV

Wavelength Range: 190-1100nm

Bandwidth:  2nm

Optical System: Single beam,gra ting                  syetem1200lines/nm

Wavelength Accuracy: ±0.8nm

Wavelength Repeatability:≤0.2nm

Wavelength display: 1nm

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

اسپکتروفتومتر تک پرتویی یووی ویزیبل UV-VIS 2350 کمپانی UNICO