مشخصات کالا

ترازو باکفه های بزرگ و دقت های مختلف از ADAM انگلستان

Bench and Floor Scales

دسته:

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

ترازو با دقت یک گرم تا 75 کیلو گرم و کفه 40 در 50

ترازو با دقت 2 گرم تا 150 کیلوگرم با کفه 40 در 50

تراوز با دقت 5 گرم تا 600 کیلوگرم با کفه 40 در 50