مشخصات کالا

ترازو semi-micro , دقت 5 صفر از کمپانی آدام انگلستان EAB 125i,EAB 225i

NBL 254 I, NBL 124I, NBL 124E, PGW124, PGW 224I, PGW SERIES

دسته:

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

Equinox Semi-Micro and Analytical Balances

مل های مختلف ترازو 5 صفرو چهر صفر سری EAB

EAB 125i 62g / 120g 0.01mg/ 0.1mg
EAB 225i 82g / 220g 0.01mg/ 0.1mg