مشخصات کالا

ویسکومتر چرخشی ADV R, L از فانجیلب اسپانیا

VL211003* ADV L + PPR *1 – 2.000.000 0.3 – 100 18
VL211002* ADV R + PPR 25 – 13.000.000 0.3 – 100 18
VL211001* ADV H + PPR 200 – 106.000.000 0.3 – 100 18

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

ویسکومتر چرخشی ADV R, L از فانجیلب اسپانیا

ویسکومتر روتاری  FUNGILAB Viscolead Adv